Arbejdstilladelser: 5 ting, der er hjælpsomme for dig som arbejdsgiver

Ønsker du som arbejdsgiver i Danmark at ansætte en udenlandsk arbejdstager i din virksomhed eller firma, er der en række ting, som du bør være særlig opmærksom på. Mangler der dokumentation, eller overskrides lovgivningen på anden måde, går det nemlig ikke kun ud over arbejdstageren – du kan også risikere, at det går ud over dig som arbejdsgiver.

Vi har derfor her samlet 5 ting, der er gavnlige at vide for dig som arbejdsgiver.

1. Den udenlandske medarbejder skal have en arbejdstilladelse

Det første punkt giver måske sig selv, men det er helt essentielt, at en udenlandsk medarbejder arbejder og opholder sig i Danmark på en lovlig opholds- og arbejdstilladelse. Du skal altså før ansættelsen sikre dig, at den givne person har ret til at arbejde i Danmark.

Det er altså ligeledes dit ansvar som arbejdsgiver, at den udenlandske medarbejder overholder reglerne inden for området.

2. Statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz skal have arbejdstilladelse

Er den udenlandske medarbejder statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, er det lovpligtigt, at personen har en arbejdstilladelse, før han/hun kan påtage sig et arbejde i Danmark.

Som regel er en opholdstilladelse også lig med en arbejdstilladelse, men som arbejdsgiver bør du dog alligevel være opmærksom. I nogle tilfælde kan en udlænding nemlig godt have opholdstilladelse, men ikke tilladelse til at arbejde i Danmark.

3. Hvis medarbejderens ansøgning stadig behandles, må personen ikke arbejde

Såfremt den medarbejder, som du ønsker at ansætte, endnu ikke har fået en godkendt opholds- og arbejdstilladelse, må du ikke ansætte personen. Det er altså ligegyldigt, hvad udfaldet bliver – så længe en ansøgning stadig er under behandling af myndighederne, må udlændingen ikke påtage sig et arbejde.

Der findes særlige regler for udlændinge, der arbejder i Danmark, men som ønsker at skifte eller skifter job. Eftersom de allerede har et arbejde i Danmark, må de almindeligvis gerne arbejde, mens de afventer svar på, om de kan få en ny opholds- og arbejdstilladelse (på baggrund af deres nye job).

4. En arbejdstilladelse indeholder begrænsninger

Det er vigtigt at bide mærke i, at der med en arbejdstilladelse kan være visse begrænsninger. Studerende må eksempelvis højst arbejde 15 timer om ugen, mens de i sommermånederne juni, juli og august gerne må arbejde fuldtid.

En arbejdstilladelse kan også være begrænset til en specifik arbejdsgiver. Det betyder altså, at arbejdstilladelsen kun gælder det konkrete job, som han/hun har fået tilladelsen til og på baggrund af.

5. Asylansøgere og personer på visum må ikke arbejde

Asylansøgere må ikke arbejde i Danmark. Det samme gælder udlændinge, som opholder sig i Danmark på et visum. Der findes dog tilfælde og særlige lejligheder, hvor personer med visum-ophold gerne må arbejde. Dette omfatter en række arbejdsrelaterede aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse. Dette kan du læse mere om her.

Sådan er en opholds- og arbejdstilladelse udformet

En opholdstilladelse gives i form af et opholdskort. Opholdskortet er et plastikkort i kreditkortformat. Vær dog opmærksom på, at opholdstilladelser, der er udstedt før 20. maj 2011 også kan være givet som et mærkat i den givne arbejdstagers pas.

På opholdskortet fremgår det, hvorvidt udlændingen har ret til at arbejde i Danmark. Ligeledes fremgår det, hvor længe tilladelsen er gyldig. Du kan på opholdskortet også se, hvilke eventuelle begrænsninger, arbejdstilladelsen indeholder.

Hvis du ønsker at ansætte en udlænding i dit firma eller i den virksomhed, skal du være opmærksom på, at også du som arbejdsgiver skal tage del i processen op til. Det betyder, at du blandt andet skal indsende en række dokumenter og en ansøgning. Det er altså begge parter, både arbejdstager og arbejdsgiver, der skal ansøge. Det kan være en lidt indviklet proces, som ikke bliver lettere af, at den anden part befinder sig i udlandet.

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, kan du finde meget mere information for både arbejdsgiver og arbejdstager på www.arbejdstilladelser.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *