Video: Hvordan bliver jeg mere udadvendt?

Hvis du er meget indadvendt og genert, kan det skade dine muligheder for at få det job, du fortjener. Om man er indadvendt eller udadvendt er meget genetisk, men man kan sagtens lære at “skrue” op eller ned på knapperne.


Du kan sagtens lære at blive mere social, udadvendt og snakkesaglig. Denne australske videoer lærer dig, hvordan du overkommer din frygt og bliver mindre genert:


Denne video fokuserer på, hvordan du bliver mindre genert – og kommer med en personlig beretning (også på engelsk)

Ledig? Planlæg din dag

For at undgå at tiden smuldrer, er det en god ide at få dagene og jobsøgningen sat i system. For det fleste gælder det, at det er forbavsende, hvor de kan få gjort, når de planlægger, og det er forbløffende hvor lidt, de får gjort, når de undlader at planlægge.

Vælg en fast planlægningsdag
Det er en god ide at vælge en fast ugedag til at planlægge, og jeg vil anbefale fredag. På denne dag planlægger du, hvad du skal nå i den følgende uge. Da det skrevne ord virker meget stærkt på vort sind, er det godt at skrive de aktiviteter ned, som sdu skal udføre i den kommende uge. Samtidig med at du planlægger, danner du et billede af de resultater, du ønsker, der skal komme ud af dit arbejde.Planlægning
Læs resten

Vend dine svage sider til stærke side

Mange af dine svage sider kan du slippe af med, hvis du ser på dem på en anden måde. Det gør du ved at kaste den negative opfattelse af dig selv bort, og at bygge en positiv op i dine tanker og forestille dig, at den er til stede. Og den er der. At begræde sine svagheder er at ødelægge sin egen fremtid.

Bodybuilding free videos tamoxiver the word power on wooden cubes with hand drawn muscle arms on yellow background. concept of power or mighty in business or bodybuilding stock photo – alamy.Der er forhold, der ikke kan ældres ved at tænke positivt, f.eks. høj alder, tidligere livsbetingelser, nationalitet, langstidsledighed. I stedet for at betragte disse og lignende kendsgerninger som en ulempe, kan du dreje dem, således at de nærmest bliver en fordel.

Læs resten

Selvanalyse og kvalifikationer

Det er vigtigt, at du analyserer og identificerer hvilke kvalifikationer du besidder, og dernæst prioriterer hvilke af dem du vil bruge. Det er et vigtigt trin for at du kan planlægge din fremtid ordentligt. Du vil opgdage nye muligheder og få større mod til at gå i gang med nye opgaver.

Derfor er kvalifikationer vigtige

Mange af os har en tendens til at undervurdere vores evner og kvalifikationer. Det er muligt, at det er janteloven, der er skyld i denne tendens, men det duer ikke, når du skal have et job. Når en virksomhed annoncerer, er det normalt, at det de får et overvældende antal ansøgninger, som skal læses igennem, og da arbejdsgivere ofte er meget fortravlede, vil hver ansøgning højst blive studeret i 30 sekunder.
Læs resten

Bekræftelser

Bekræftelser er en meget effektiv måde at plante positive holdninger i underbevidstheden på. Det er en meget stærk teknik, der på kort tid kan ændre dit liv.

Bekræft dig selv
Bekræftelser er at sige noget virkelig opmuntrende og positivt til dig selv, såsom

“Det jeg ønsker, findes allerede – og jeg har opnået det.”

Du danner en sætning, der appellerer til dig og derefter gentager du den igen og igen i løbet af dagen. Der er megen kraft i gentagelse, fordi du på denne måde omprogrammerer din underbevidsthed til at acceptere det bekræftelser som virkelige. Når det sker, begynder du at kalde deres indhold frem, så de bliver virkelig for dig.
Læs resten

Positiv underbevidsthed hjælper dig til jobbet

Vi bruger kun et minimum af den kapacitet, der findes i vores hjerner og årsagen skal først og fremmest søges i os selv – i de tanker vi gør os om os selv og andre. Det har længe været kendt at tanker kan virke strækt begrænsede. Vi skaber meget nemt barrierer for os selv. 

Vær opmærksom på dine tanker
Hvis du ofte siger, at du ikke kan klare en opgave, så får du ret. På sa,,e måde er det, hvis hvis du siger til dig selv at du ikke tør gå i gang med noget nyt. Hvis du gentagne gange fortæller dig selv, at der er noget, du ikke kan lære, fordi du altid har været dom til det, så vedbliver du med at være dum til det. Der er også stor sandsynlighed for at du dummer dig til en jobsamtale, hvis du inden samtalen hele tiden siger til dig selv, at det aldrig vil gå godt, eller at du aldrig får et job.
Læs resten