Selvanalyse og kvalifikationer

Det er vigtigt, at du analyserer og identificerer hvilke kvalifikationer du besidder, og dernæst prioriterer hvilke af dem du vil bruge. Det er et vigtigt trin for at du kan planlægge din fremtid ordentligt. Du vil opgdage nye muligheder og få større mod til at gå i gang med nye opgaver.

Derfor er kvalifikationer vigtige

Mange af os har en tendens til at undervurdere vores evner og kvalifikationer. Det er muligt, at det er janteloven, der er skyld i denne tendens, men det duer ikke, når du skal have et job. Når en virksomhed annoncerer, er det normalt, at det de får et overvældende antal ansøgninger, som skal læses igennem, og da arbejdsgivere ofte er meget fortravlede, vil hver ansøgning højst blive studeret i 30 sekunder.

Den hurtigste måde at finde frem til den rette, er ved at udelukke. Derfor sker det, at alle ansøgninger, der ikke umiddelbart ser ud til at leve op til forventningerne, får et afslag. Du vil ikke engang få lejlighed til at komme til jobsamtale, og rette op på det skæve billede, som du har givet af dig selv i din ansøgning.

Kvalifikationer

Dine kvalifikationer kan i 3 kategorier:

 • Faglige kvalifikationer
 • Personlige kvalifikationer
 • Generelle kvalifikationer

Dine faglige kvalifikationer er den viden, du har opsamlet gennem din uddannelsestid, hvad enten du har 9. klasse, erhvervsfaglig grunduddannelse, gymnasial uddannelse eller anden boglig uddannelse.

De personlige kvalifikationer er dine evner til at samarbejde, arbejde selvstændigt, tage initiativ, stabilitet, modenheden, loyalitet, kreativitet osv.

 

Dine generelle kvalifikationer er de erfaringer, som du har opnået gennem erhvervsarbejde eller under din uddannelsestid, såsom at analysere et problem og indsamle relevante oplysninger. Men det er også dine erfaringer fra organisationsarbejde, politisk arbejde etc.

De generelle og personlige kvalifikationer, kaldes de transportable kvalifikationer, fordi de er brugbare i ethvert job, du vælger, uafhængigt af hvor du har samlet dem op. Som oftest er det således, at de personlige kvalifikationer er højere prioriteret af arbejdsgivere end faglige og generelle kvalifikationer – særligt hvis du søger en utraditionel stilling.

De fleste arbejdsgivere ønsker først sig først og fremmest en medarbejder, der er loyal, begejstret og motiveret. Disse kvalifikationer går forud for et dårligt eksamensbevis, længere tids arbejdsløshed og høj alder.

Inden du går i gang med at analysere dine kvalifikationer, skal du være opmærksom på, at du skal se på dine kvalifikationer i bred forstand. Mange mennesker tror, at de ikke kan andet end det, de er uddannet til eller har arbejdet med hidtil. Det er forkert.

Dine kvalifikationer er langt bredere. Når du således har læst videre, vil du også opdage, at du kan langt mere, end du selv troede, og langt mere end det du specifikt er uddannet til. Der kan derfor opstå helt nye jobmuligheder for dig.

Inden for de sidste år har vi set at specielt mand.mag’ere har fundet ud af at deres kundskaber kan bruges til langt mere end det, deres uddannelse sigtede imod. De er således placeret rundt omkring i det private erhvervsliv, og ofte findes der ingen præcise titler for deres arbejde.

Ofte er det vanskeligt at påpege hvilke konkrete uddannelseskvalifikationer, de anvender.

Åbn en Word-dokument og gør status over din viden – kundskaber og egenskaber.

Faglig kvalifikationer 

Gennemførte og uafbrudte uddannelser, kurser m.: 

 • Gennemførte uddannelser
 • Delivs gennemførte uddannelser
 • Afløsningsopgaver
 • Linjefag
 • Hovedopgaver
 • Andre skriftlige opgaver
 • Afgangsprojekter
 • Specialeområder
 • Deltagelse i undervisning i udlandet
 • Kurser
 • Seminarer
 • Selvlærde områder

Generelle kvalifikationer

Erhvervserfaring, store som små

 • Erhvervserfaring før pågyndt uddannelse (husk også kortvarige erfaringer, f.eks. avisudbringer, barnepige, rengøring m.m.
 • Studierelevante jobs
 • Andet erhvervsarbejde i uddannelsesperioden
 • Erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse
 • Undervisningserfaring
 • Udlandsophold, f.eks. au pair, sprogskole, længerevarende rejser, kibbutz, vinplukning m.m.
 • offentliggørelse af artikler, kronikker, bøger etc.
 • Radio/tv og videoerfaringer

Erfaringer med forskellige arbejdsformer

 • Særlige selvstændige arbejdsopgaver
 • Særlige udadvendte opgaver
 • Ledende arbejdsopgaver
 • Teamwork
 • Særlig krævende arbejdsopgaver, hvor du f.eks. har arbejdet under pres eller udfærdiget særligt krævende arbejdsopgaver
 • Særligt analytiske opgaver

Fritidsinteresser

 • Særlig interesse for naturen
 • Musik, sangkort, teater, malerkunst, tegning, akvarel
 • Have, landbrug
 • Litteratur, historie, samfundsforhold, politik, psykologi
 • Sport, sejlsport, dans
 • Foreningsaktiviteter
 • Partipolitik
 • Politiske aktiviteter på dit uddannelsessted
 • Græsrodbevægelser
 • Fagforening
 • Spejder
 • Lokale arrangementer

 Personlige kvalifikationer

Netop fordi dine peronslige kvalifikationer er så højt prioriteret, er det vigtigt, at du kender dem, således at du kan fremhæve dine stærke sider og nedtone dine svage sider. Hvis du ikke kender dine stærke sider, men i stedet koncentrerer dig om dine svage sider, vil du næppe nå dine mål.

Skriv både dine stærke og svage sider ned 

Du viser dine stærke sider til din ansøgning ved at fortælle, hvad du har at tilbyde virksomheden.

Læs mere om, hvordan man skriver en god ansøgning

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *