Find dit drømmejob – sæt dig et mål

Jeg møder mange dygtige og intelligente mennesker, som arbejder seriøst og yder en stor arbejdsindsats hver dag. Men spørger jeg dem:

“Hvad er dine mål?” 

Så svarer langt de fleste af dem, at det ved de ikke, og at de blot tager det som det kommer, så viser dig sig nok noget. De samme mennesker planlægger deres sommerferie ned til mindste detalje, og de sætter store ambitiøse mål for ferien. Det er også fint, men deres liv er trods alt vigtigere end en ferie.

Jeg er enig med Gunner Kastbjerg, som har skrevet bogen “Vejen til Succes” (1990). Han skriver:

“Det er fejlagtigt at tro, at såfremt du lever uden mål, kan du bedre bruge de muligheder, der viser sig. Det er omvendt. Du er selv med til at skabe dine muligheder ved at du har et mål, for på den måde sætter du dig i stand til at se og grube chancerne når de kommer.”

Lad os tage en årgang fra en uddannelsesinstitution. De fleste får arbejde nogenlunde hurtigt efter deres efter deres afsluttende eksamen. De bliver ansat i forskellige virksomheder og organisationer. Nogle af dem får i løbet af kort tid en lederstilling, mens andre fortsætter i underordnede stillinger år efter år.
Læs resten

Ledig? Planlæg din dag

For at undgå at tiden smuldrer, er det en god ide at få dagene og jobsøgningen sat i system. For det fleste gælder det, at det er forbavsende, hvor de kan få gjort, når de planlægger, og det er forbløffende hvor lidt, de får gjort, når de undlader at planlægge.

Vælg en fast planlægningsdag
Det er en god ide at vælge en fast ugedag til at planlægge, og jeg vil anbefale fredag. På denne dag planlægger du, hvad du skal nå i den følgende uge. Da det skrevne ord virker meget stærkt på vort sind, er det godt at skrive de aktiviteter ned, som sdu skal udføre i den kommende uge. Samtidig med at du planlægger, danner du et billede af de resultater, du ønsker, der skal komme ud af dit arbejde.Planlægning
Læs resten