Forbered din personlige profil

Formålet med en skriftlig ansøgning er at blive inviteret til jobsamtale. Det betyder, at ansøgningen skal udformes på en måde, så den giver jobansætteren gode muligheder for at beslutte sig for en samtale. For at nå dertil, skal du tilføre ansøgningen alle relevante oplysninger i en logisk og veldisponeret form. Den skal skrives kortfattet, ellers mister jobansætteren interessen, og lægger ansøgning i bunken – til afslag.

For langt de fleste vil det være nødvendigt, at at udarbejde en kladde, så indholdet kan ændres indtil det er tilfredsstillende. Når kladden er færdig, er det en god idé at lægge den til side en halv eller en hel dag, hvorefter du vender tilbage til den, læser den igennem, og hvis du er tilfreds med indholdet, checker du, at du har alle de ønskede oplysninger med, at stavning og tegnsætning er korrekt. Dernæst skal du koncentrere dig om indholdet.

Hvad er det, du har skrevet? 

Læs nu din ansøgning igennem igen, og tænk nøje over hvad der står. Har du fremhævet dine kvalifikationer – gør du det i det hele taget et godt indtryk på ansætteren? Prøv at se det fra virksomhedens synspunkt. Hvordan vil dine oplysninger blive fortolket?

Vær åben overfor kritikKonstruktiv kritik

Når du synes, at din ansøgning er færdig, kan du lade en ægtefælle eller en god ven læse den igennem. Det kan også være en fordel af lade en person, som ikke kender dig særlig godt, læse den og bede om kommentarer. Du kan godt selv synes, at din ansøgning er perfekt, men andre har måske en anden opfattelse.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du lader andre læse ansøgningen, skal du lytte til den kritik, du får. Det kan være vanskeligt at acceptere, at andre kritiserer det arbejde, som man nu har brugt så meget tid på. Men er der uheldige punkter i ansøgningen, skal de rettes inden den bliver sendt afsted. Virksomheden giver ikke gode råd, den vil blot give dig afslag. Så vær åben over for den kritik, du får fra dine rådgivere.

Nævn dine kompetencer 

Mange jobsøgere begår den fejl, at de udelader oplysninger, som de selv synes er for ubetydelige til at blive nævnt. Det kan for eksempel være kortvarige job. Har du ahft et eller flere småjob, skal du lade andre vide det. Det kan få betydning. Du skal tænke på, at når jobansætteren læser din ansøgning, sidder du ikke over for ham/hende , parat til at besvare spørgsmål.

Hvis der intet står nævnt om eftermiddagsjob i din ansøgning, vil jobansætteren konkludere, at du ingen eftermiddagsjob har haft. Det kan måske betyde, at din ansøgning blev lagt til side, fordi jobansætteren ønsker, at den nye medarbejder skal have erhvervserfaring

Du skal også nævne, hvis du har haft et krævende job, som f.eks. servitrice i en meget travlt restaurant. Du viser herved, at du ikke bukker under, blot fordi du bl

iver udsat for pres. Det er én af de personlige kvalifikationer, som mange virksomheder prioriterer højt.

Ananas i egen juice

Ananas i egen juice

Du skal desuden fremhæve dine stærke sider. På et af mine kurser, hvor jeg træner deltagerne i at udfærdige utraditionelle ansøgninger, deltog en lidt ældre kvinde. Jeg fik hurtigt indtryk af, at hun var en meget stabil og flittig arbejdskraft. Dette bekræftede hun selv i løbet af kurset, idet hun beskeden fortalt, at hun inden for to år kun har været fraværende én eftermiddag. Hun fortalte også, at hun ofte arbejdede over, for hun ville være færdig med sit arbejde inden hun gik hjem.

Da jeg senere læste en ansøgning hun havde skrevet nogle dage forinden, stod der intet nævnt om disse kvalifikationer. Det var heller ikke nævnt, at hun for nyligt havde deltaget i et edb-kursus, som hun fandt interessant, og gerne vil arbejde videre med. Da jeg spurgte hende, hvorfor hun havde udeladt disse meget vigtige punkter, svarede hun:

Ja, hvad tror du? Man kan da ikke skrive om sig selv på den måde, det er da praleri.

Men det er ikke pral. Det er sandhed! Ingen arbejdsgivere kan vide, at hun er i besiddelse af disse dyrebare kvalifikationer, når hun ikke anfører dem i sin ans

Har du det ligesådan? Så må du lære at forstå, at din arbejdsgiver forventer, at du taler godt om dig selv, og hvis du ikke sælger dig selv – så får du heller ikke jobbet. Vær derfor sikker på, at alt hvad der er til din fordel er nævnt.øgning.

Dette inkluderer også:

    • alle eksaminer
    • frivilligt arbejde
    • foreningsarbejde
    • specielle projekter
    • Osv.

Søger du et job af social karakter, og har du udført social frivilligt arbejde, som for eksempel ve at hjælpe børn eller ældre, så fremhæver du dette.

Husk det!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *