Forbered din faglige profil

Formålet med en skriftlig ansøgning er at blive inviteret til jobsamtale. Det betyder, at ansøgningen skal udformes på en måde, så den giver jobansætteren gode muligheder for at beslutte sig for en samtale. For at nå dertil, skal du tilføre ansøgningen alle relevante oplysninger i en logisk og veldisponeret form. Den skal skrives kortfattet, ellers mister jobansætteren interessen, og lægger ansøgning i bunken – til afslag.

For langt de fleste vil det være nødvendigt, at at udarbejde en kladde, så indholdet kan ændres indtil det er tilfredsstillende. Når kladden er færdig, er det en god idé at lægge den til side en halv eller en hel dag, hvorefter du vender tilbage til den, læser den igennem, og hvis du er tilfreds med indholdet, checker du, at du har alle de ønskede oplysninger med, at stavning og tegnsætning er korrekt. Dernæst skal du koncentrere dig om indholdet. Læs resten