Positiv underbevidsthed hjælper dig til jobbet

Vi bruger kun et minimum af den kapacitet, der findes i vores hjerner og årsagen skal først og fremmest søges i os selv – i de tanker vi gør os om os selv og andre. Det har længe været kendt at tanker kan virke strækt begrænsede. Vi skaber meget nemt barrierer for os selv. 

Vær opmærksom på dine tanker
Hvis du ofte siger, at du ikke kan klare en opgave, så får du ret. På sa,,e måde er det, hvis hvis du siger til dig selv at du ikke tør gå i gang med noget nyt. Hvis du gentagne gange fortæller dig selv, at der er noget, du ikke kan lære, fordi du altid har været dom til det, så vedbliver du med at være dum til det. Der er også stor sandsynlighed for at du dummer dig til en jobsamtale, hvis du inden samtalen hele tiden siger til dig selv, at det aldrig vil gå godt, eller at du aldrig får et job.

Husk at: Vende dine svage sider til stærke

Tænker du overvejende negative tanker, så ødelægger du dig selv, kuer din selvtillid, så du mister troen på dig selv, og du når næppe dine mål.

Hvorfor tænker vi negative tanker?
For at finde en forklaring på dette, må vi et smut tilbage til vores barndom. Den indre stemme vi hører, tilhører i virkeligheden vores forældre, vor øvrige familie, lærerne, naboerne, og vores kammerater. Vi er hver især blevet udsat for deres påvirkninger, og den måde alle disse mennesker har behandlet os på, danner lidt efter lidt grundlaget for, hvordan vi opfatte os selv.

Har du levet sammen med mennesker, der var meget ulykkelige, angste eller fuldt med skyldfølelse eller vrede, så har du lært at tænke en masse negative tanker om dig selv og om den verden, du lever i.

Tænk tilbage på din barndom:

  • blev du opmundret?
  • fik du lov at udfolde dig?
  • fik du frie tøjler under ansvar?

Eller blev du mødt med begræsninger, såsom:

“Det kan du ikke klare!”

“Du er ikke god til at læse!  Du er dum!”

“Pas nu på! Det går aldrig godt!”

“Hvad tror du ikke din klasselærer tænker?”

Lad dem tænke, hvad de vil. For du skal ikke leve deres liv – men dit eget! Hvis du ønsker at opnå indre sikkerhed, bør du handle og tænke uafhængigt af dine omgivelser.

Det er uden betyde, hvor længe du har haft et negativt mønster. Du kan frigøre dig selv fra fortiden i dette øjeblik ved at ændre dine tankebaner!

Tænk positive tanker
Behersker man det positive og udvikler egnen til altid at holde det i gang, har man opnået det rette grundlag for succes. Ved hjælp af det kan man bevare sin motivation.

Positive tanker tiltrækker det, du ønsker. Negative tanker giver dig kun det, du ikke ønsker. Har dine tanker hidtil være beskæftiget med mulighederne for nederlag, så opfordrer vi dig nu til at kaste disse tanker væk.

Griber du dig selv i at tænke negative tanker, skal du ikke føle dig dårlig tilpas. Når du opdager en dårlig eller negativ tanke, så giv slip på den og skab en ny overbevisning. Dette gør du simpelthen ved at anbringe en positiv tanke ved siden af den negative. Hvis du f.eks. fanger dig selv i at sige:

“Jeg er ikke god til at formulere mig” 

Så skal du blot sige:

“Jeg formulerer mig let og ubesværet.” 

Vær opmærksom på, at din underbevidsthed kan være et problem, fordi den per automatik protesterer imod enhver forandring. Du vil opleve indre protester som:

“Jeg tror ikke jeg kan den slags” 

Men din underbevidsthed kan ikke tænke eller ræsonnere selv. Den gør nøjagtig, hva dden får besked på. Den repeterer alle dine egne negative ord og bekræfter den usande opfattelse, du har lært at have om dig selv.

Læs mere om hvordan du bekræfter dig selv.

Du har plantet en negativ opfattelse af dig selv i din underbevidsthed, og nu får du den tilbage i samme negative form. På samme måde som du har plantet negative holdninger i din underbevidsthed, skal du nu plante positive holdninger. Når du gør det vil du opdage, hvordan dit liv forandrer sig støt og roligt, fra et liv i tristhed til succes og glæde.

For at forstå, hvilke kræfter der findes i underbevidstheden, kan vi kigge på reklamer og hypnoser. Reklamebranchen har brugt utallige millioner kroner på påvirke folks underbevidsthed. De har fundet ud af, at der ligger en kolosal styrke i underbevidstheden, og forsøger derfor ved utallige gentagelser at få sit budskab igennem gennem underbevidstheden, i billeder hvor øjet ikke kan følge med.

Under hypnose, hvor det bevidste jeg er koblet fra, har hypnotisøren direkte adgang til underbevidstheden, som uden spørgsmål og kritik accepterer de meddelelser, som den modtager. Fortæller hypnotisøren, at det er meget koldt, vil personen begynde at fryse, selvom han befinder sig i et varmt lokale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *