Er advokaterne klar til disruption?

Advokaterne er kendt for konservatisme og høje timepriser. Dette er en farlig kombination i en tid, hvor flere og flere brancher bliver disrupted. Denne disruption sker som følge af de muligheder, som nye forretnings som følge af nye teknologiske muligheder.

 

Teknologisk udvikling på tværs af fagområder

Indenfor andre områder, som f.eks. fabriksarbejde, har man siden industrielle revolution langsomt gået mod en højere grad af automatisering af produktionen. Som nu var denne revolution et resultat af den teknologiske udvikling, men hvor den industrielle revolution var båret af en øget mekanisering af erhvervslivet, er revolutionen nu båret af en digitalisering.

 

Den internettet og digitaliseringen gav os først mulighed for at kunne kommunikere uden tidsforskydning med personer, som befandt sig på den anden side af jorden, i en anden kommune eller på en hjemmearbejdsplads et par kilometer fra arbejdet. Dette har givet ansatte bedre muligheder for at arbejde effektivt hjemmefra, da betydningen af den fysiske afstand til arbejdspladsen er blevet formindsket i takt med, at effektiviteten af den elektroniske kommunikation er steget. På samme måde har arbejdsgiveren nu adgang til det internationale jobmarked, da medarbejdere kan rekrutteres både fra virksomhedens eget land såvel som udlandet.

 

Robotterne kommer!

Ud over at facilitere hurtig kommunikation, har digitaliseringen også medført, at vidensjob begynder at blive erstattet af computere og software. Et eksempel på dette er ansatte i banker, som med udbredelsen af løsninger som netbank i høj grad er blevet overflødiggjort. Både bankerne og forbrugerne vinder ved, at bankforretningen nu i høj grad kan foretages hjemme i sofaen.

 

Der er meget der tyder på, at advokaterne er de næste, som vil blive disrupted af den øgede digitalisering. Hidtil har den teknologiske udvikling inden for advokatbranchen primært været inden for informationssøgning og sagsbehandlingssystemer. De tunge lovsamlinger fra Karnov og oversigterne over retspraksis i Ugeskrift for Retsvæsen er blevet digitaliseret og lagt online i nemt søgbare databaser. På samme måde er sagsstyring og arkivering blevet digitaliseret og sagerne er flyttet fra tunge arkiveringsskabe og op i skyen.

 

Udviklingen er dog ikke stoppet her og opgaver mere centrale for advokatens virke er begyndt at blive automatiseret. På forkanten af den teknologiske udvikling er IBM med den kunstige intelligens Watson. Watson er bygget på et såkaldt neuralt netværk, som gør det muligt at træne en computer til at løse en bred vifte af logiske opgaver på baggrund af store mængder data. Der er også en udgave af Watson, som er specialiseret i juridiske opgaver. Den bliver allerede i dag brugt i USA til at analyses retspraksis og foretage gennemgang af dokumentation til virksomhedsoverdragelser.

Danmark er ikke langt bagefter

Inden for de seneste år flere virksomheder i Danmark begyndt at arbejde med denne videre automatisering af juridiske opgaver. En af disse virksomheder er Legal Desk, hvor det blandt andet er muligt både at stifte et selskab eller får et børnetestamente. Dette foregår ved, at brugeren udfylder en intelligent formular, som stiller de samme spørgsmål som en advokat. På baggrund af disse spørgsmål bliver den nødvendige juridiske dokumentation automatisk fremstillet og leveret til brugeren med det samme. Brugeren kan herefter udskrive dokumentet og underskrive det. Ved selv at lave sine juridiske dokumenter, kan både forbrugere og virksomheder ofte nøjes med at betale en tiendedel af prisen hos en advokat. Herudover er der ingen ventetid og dokumenterne kan laves hjemme hos brugeren selv, når han eller hun har tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *