Sådan tackler du hindringer

Du kan ikke forvente, at du kan nå et mål uden at der opstår problemer. Tag dem som de kommer og vær indstillet på at lære af din modgang. Det vigtigt, at du ikke lader problemerne bestemme over dig og giver op. Klare hindringer

Succesrige mennesker har alle haft flere alvorlige vanskeligheder at overvinde, men de nægter at give op. Mange mennesker kender reglerne for, hvornår et eller andet ikke kan lade sig gøre. De kender til alt det, der er umuligt. De mener ikke, at de har nogen kontrol over det liv, de lever. Sådan har tingene nu engang udformet sig for dem, og det kan ikke være anderledes. Men det kan det, så længe man selv har en tro på, at tingene ændrer sig.

  • Den bedste måde at overvinde selv de største hindringer er din tro.
  • Troen giver dine tanker magt.
  • Troen er begyndelsen til din succes
  • Troen er grundlag for mirakler og kan ikke altid forklares med analyser

Du kan tro på noget så meget, at det bliver til virkelighed. I dine tanker har du allerede nået det, du gerne vil. Du skal ikke tænke:

Hvis jeg engang bliver chef for afdelingen for legetøg..

Men i stedet tænke: Læs resten

Find dit drømmejob – sæt dig et mål

Jeg møder mange dygtige og intelligente mennesker, som arbejder seriøst og yder en stor arbejdsindsats hver dag. Men spørger jeg dem:

“Hvad er dine mål?” 

Så svarer langt de fleste af dem, at det ved de ikke, og at de blot tager det som det kommer, så viser dig sig nok noget. De samme mennesker planlægger deres sommerferie ned til mindste detalje, og de sætter store ambitiøse mål for ferien. Det er også fint, men deres liv er trods alt vigtigere end en ferie.

Jeg er enig med Gunner Kastbjerg, som har skrevet bogen “Vejen til Succes” (1990). Han skriver:

“Det er fejlagtigt at tro, at såfremt du lever uden mål, kan du bedre bruge de muligheder, der viser sig. Det er omvendt. Du er selv med til at skabe dine muligheder ved at du har et mål, for på den måde sætter du dig i stand til at se og grube chancerne når de kommer.”

Lad os tage en årgang fra en uddannelsesinstitution. De fleste får arbejde nogenlunde hurtigt efter deres efter deres afsluttende eksamen. De bliver ansat i forskellige virksomheder og organisationer. Nogle af dem får i løbet af kort tid en lederstilling, mens andre fortsætter i underordnede stillinger år efter år.
Læs resten

Vend dine svage sider til stærke side

Mange af dine svage sider kan du slippe af med, hvis du ser på dem på en anden måde. Det gør du ved at kaste den negative opfattelse af dig selv bort, og at bygge en positiv op i dine tanker og forestille dig, at den er til stede. Og den er der. At begræde sine svagheder er at ødelægge sin egen fremtid.

Der er forhold, der ikke kan ældres ved at tænke positivt, f.eks. høj alder, tidligere livsbetingelser, nationalitet, langstidsledighed. I stedet for at betragte disse og lignende kendsgerninger som en ulempe, kan du dreje dem, således at de nærmest bliver en fordel.

Læs resten

Selvanalyse og kvalifikationer

Det er vigtigt, at du analyserer og identificerer hvilke kvalifikationer du besidder, og dernæst prioriterer hvilke af dem du vil bruge. Det er et vigtigt trin for at du kan planlægge din fremtid ordentligt. Du vil opgdage nye muligheder og få større mod til at gå i gang med nye opgaver.

Derfor er kvalifikationer vigtige

Mange af os har en tendens til at undervurdere vores evner og kvalifikationer. Det er muligt, at det er janteloven, der er skyld i denne tendens, men det duer ikke, når du skal have et job. Når en virksomhed annoncerer, er det normalt, at det de får et overvældende antal ansøgninger, som skal læses igennem, og da arbejdsgivere ofte er meget fortravlede, vil hver ansøgning højst blive studeret i 30 sekunder.
Læs resten

Visualisering

Visualiseringsteknik

Esome.dk mener, at det er meget vigtigt at du bliver bedre til at visualisere. Du kan forøge værdien af dine bekræftelser væsentligt, hvis du kombinerer dem med visualiseringsteknikken. Visualisering går ud på, at du bruger din forestillingsevne til at skabe et tydeligt billede i dit sind af de ting eller situationer, du gerne vil have, arbejde for virkeliggøre eller skabe.
Læs resten

Bekræftelser

Bekræftelser er en meget effektiv måde at plante positive holdninger i underbevidstheden på. Det er en meget stærk teknik, der på kort tid kan ændre dit liv.

Bekræft dig selv
Bekræftelser er at sige noget virkelig opmuntrende og positivt til dig selv, såsom

“Det jeg ønsker, findes allerede – og jeg har opnået det.”

Du danner en sætning, der appellerer til dig og derefter gentager du den igen og igen i løbet af dagen. Der er megen kraft i gentagelse, fordi du på denne måde omprogrammerer din underbevidsthed til at acceptere det bekræftelser som virkelige. Når det sker, begynder du at kalde deres indhold frem, så de bliver virkelig for dig.
Læs resten

Positiv underbevidsthed hjælper dig til jobbet

Vi bruger kun et minimum af den kapacitet, der findes i vores hjerner og årsagen skal først og fremmest søges i os selv – i de tanker vi gør os om os selv og andre. Det har længe været kendt at tanker kan virke strækt begrænsede. Vi skaber meget nemt barrierer for os selv. 

Vær opmærksom på dine tanker
Hvis du ofte siger, at du ikke kan klare en opgave, så får du ret. På sa,,e måde er det, hvis hvis du siger til dig selv at du ikke tør gå i gang med noget nyt. Hvis du gentagne gange fortæller dig selv, at der er noget, du ikke kan lære, fordi du altid har været dom til det, så vedbliver du med at være dum til det. Der er også stor sandsynlighed for at du dummer dig til en jobsamtale, hvis du inden samtalen hele tiden siger til dig selv, at det aldrig vil gå godt, eller at du aldrig får et job.
Læs resten